Hvem er vi / About us

Velkommen til Kennel Zipsation - en drøm går i opfyldelse.

Jeg hedder Jeanet er gift med Arild og vi bor i Borre, en lille landsby i Midtjylland mellem det smukke Søhøjland og Gudenåen.

På vores lille landsted hersker foruden vores schnauzer Zoya også vores schæferhund Spooky.

Vi bor alene med vores hunde, da vores børn for længst er flyttet hjemmefra, men huset emmer af børn, da børnebørnene er flittige gæster og elsker at hjælpe med hundene.


Hunde har været en stor del af vores voksenliv med instruktørarbejde, brugshundearbejde samt udstillinger.

Jeg startede mit ”hunde-liv” med at have Schæferhund og blev uddannet DKK lydighedsinstruktør sammen med Helle - Kennel Mohner. På træningspladsen kom en sort Schnauzer og allerede den gang sagde jeg ”sådan en skal jeg have en dag”, for jeg var helt solgt…. Der kom dog til at gå en del år, for man skifter ikke bare sådan race i vores familie.


Men i 2003 besluttede jeg, at nu var tiden inde til at få en sort Schnauzer og tænk, hvem finder jeg som opdrætter af denne fantastiske race – Helle, ja vores veje krydses igen…..


Efter at have taget Dansk Kennel Klubs opdrætteruddannelse og fået kennelmærke i 2010 kom vores første kuld til verden i 2011.


Vi er et ansvarsfuldt opdræt med fokus på, at opdrætte racetypiske, sunde og velfungerende familiehunde, der er rustet til at møde livets udfordringer. Dette gives til hvalpene ved en tryg og kærlig start i livet med stimuleringer og oplevelser gennem de første 8 uger, idet vi mener at sundhed og mentalitet er grundlaget for en velfungerende hund eller med andre ord… en ven for livet.


Vi mener, at det rette match mellem hund og ejer er altafgørende og derfor, er man altid velkommen til at besøge os og vores hunde.


Jeg er altid parat til at hjælpe med næsten alt omkring din hund og hvis jeg ikke kan hjælpe, så finder jeg en der kan hjælpe dig.


KENNEL ZIPSATION v/ Jeanet Moberg


Welcome to Kennel Zipsation - a dream coming true

My name is Jeanet married to Arild and we live in Borre, a small village in Jutland.

On our small country house we have beside our Schnauzer Zoya our German Shepherd Spooky.

We live alone with our dogs, as our children has moved out, but we have some great grandchildren coming here very offen and they love helping with the dogs.


Dogs have been a big part of our grownup life as dog handler instruction, training our own dogs and shows.

I started my "dog life" with a German Shepherd and started as a dog handler at the Danish Kennel Club together with Helle - Kennel Mohner. At the training site, we had a black Schnauzer and even at that time I said “one day I must have a Schnauzer” because I was completely sold ....  It took several years, as in our family you don’t chance breed just like that.

 

But in 2003 I decided that it was time to get a black Standard Schnauzer and who do you think I found as a breeder of this fantastic breed - Helle, and so we met again…


After finishing the Danish Kennel Klub’s breeder education and got the breeder name registered in 2010 we had our first litter in 2011.


As a responsible breeder we are focusing on breeding typical, healthy and functional family dogs that are prepared to meet life’s challenges. This is done by giving the puppies a safe and loving start in life with stimuli and experiences through the first 8 weeks, because we believe that health and mentality is the basis for a successful dog, in other words…. A friend for life.


We also believe that the right match between dog and owner is paramount and therefore, you are always welcome to visit us and our dogs.


I am always ready to help with almost everything about your dog and if I can’t help, I will find someone who can.


KENNEL ZIPSATION v/ Jeanet Moberg